AZ Dřevokov Kovošrot a kontejnerová doprava AZ Dřevokov s.r.o.

Měření dřeva

Vysvětlení pojmů označujících množství dřeva

Plm (plnometr)
krychle o hraně 1 m vyplněná dřevem bez mezer.
Jedná se tedy o m3 skutečné dřevní hmoty bez děr. Lidově se mu říká „kubík“

Prm (prostorový metr)
krychle o hraně 1 m vyplněná dřevem s mezerami.
Jedná se tedy o m3 složeného dřeva (např. dřevo v lese složené do metrů).
1 prm = cca 0,65 plm.

Prms (prostorový metr sypaný)
krychle o hraně 1 m loženého sypaného (nezhutňovaného) drobného nebo drceného dřeva.
1 prms = cca 0,4 plm.


+420 728 065 339 info@azdrevokov.cz