AZ Dřevokov Kovošrot a kontejnerová doprava AZ Dřevokov s.r.o.

Výhřevnost dřeva

Výhřevnost dřeva je srovnatelná s hnědým uhlím. Kolísá však podle druhu a vlhkosti, na kterou jsou tato paliva citlivá. Čerstvě vytěžené dřevo má relativní vlhkost až 60 %, dobře proschlé dřevo na vzduchu má relativní vlhkost cca 20 %; pod střechou sníží svůj obsah vody na 20 % za půl až jeden rok. Pro spalování štěpek je optimální vlhkost 30–35 %. Při vlhkosti nižší má hoření explozivní charakter a mnoho energie uniká s kouřovými plyny. Při vyšší vlhkosti se mnoho energie spotřebuje na její vypaření a spalování je nedokonalé. Pro spalování dřeva lze doporučit vlhkost cca 20 %.

Tabulka výhřevnosti jednotlivých dřevin:

Druh palivaObsah vodyVýhřevnostMěrné hmotnosti
[%][MJ/kg][kg/m3]=[kg/plm][kg/prm][kg/prms]
Listnaté dřevo1514,605678475278
Jehličnaté dřevo1515,584486340199
borovice2018,4517362212
vrba2016,9
olše2016,7
habr2016,7
akát2016,3
dub2015,9685480281
jedle2015,9
jasan2015,7
buk2015,5670469275
smrk2015,3455319187
bříza2015,0
modřín2015,0
topol2012,9


+420 728 065 339 info@azdrevokov.cz