AZ Dřevokov Kovošrot a kontejnerová doprava AZ Dřevokov s.r.o.

Ceník

Ceník je pravidelně aktualizován s ohledem na vývoj situace na trhu.

Cenu vykupovaného materiálu může snížit především jeho nečistota, jako jsou například neodstraněné plasty apod.
Platbu za dodaný materiál z důvodu novely zákona od 1.3.2015 nelze vyplácet v hotovosti. Platba za materiál fyzickým osobám bude probíhat buď bankovním převodem na účet, vypsáním šeku, případně složenkou.

V případě právnických osob Vám bude vystaven dodací list, který bude podkladem pro vytvoření faktury. Splatnost faktury uvádějte 14 dní. Plátci DPH nám musí vystavit fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti. Faktura musí obsahovat větu 'Daň odvede zákazník'.

Ceník platný od 13.09.2021

Měď

název

Kč/kg

drát nový

170

Cu mix

150

třísky, karmy

110

Bronz

název

Kč/kg

červená, hliníková

110/100

třísky červ./hliníkové

90/80

Mosaz

název

Kč/kg

plech nový

90

kus nový

90

plech starý, drát vlasový, těžká (kus starý)

90

třísky čisté bez Fe

80

Hliník

název

Kč/kg

drát nový, starý/

35

plech bez Fe, chladiče

23

kovolisty/Al Cu chladiče

30/50

litý bez Fe (kusový)

27

profil nový, starý

40

profil barvený

35

třísky

15

folie/al fe lano

10

žaluzie, plechovky

10

Nerez

název

Kč/kg

nemagnetická/ magnetická

30/4

třísky

20

Zinek

název

Kč/kg

plech

20

kus

20

Olovo

název

Kč/kg

kus, mašle

26

Cín

název

Kč/kg

slitiny

35

Elektromotory

název

Kč/kg

elektromotory

14

Fe + litina

název

Kč/kg

upravený šrot 40 x 40 cm, tl. nad 4mm

5

litina - malokusá 40 x 40 cm

5

Fe tl. nad 4mm

5

litina - velkokusá

5

plechy

4

Fe s nekovovou příměsí

1

třísky Fe + litina

 

 


+420 728 065 339 info@azdrevokov.cz