AZ Dřevokov Kovošrot a kontejnerová doprava AZ Dřevokov s.r.o.

Ceník

Ceník je pravidelně aktualizován s ohledem na vývoj situace na trhu.

Cenu vykupovaného materiálu může snížit především jeho nečistota, jako jsou například neodstraněné plasty apod.
Platbu za dodaný materiál z důvodu novely zákona od 1.3.2015 nelze vyplácet v hotovosti. Platba za materiál fyzickým osobám bude probíhat buď bankovním převodem na účet, vypsáním šeku, případně složenkou.

V případě právnických osob Vám bude vystaven dodací list, který bude podkladem pro vytvoření faktury. Splatnost faktury uvádějte 14 dní. Plátci DPH nám musí vystavit fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti. Faktura musí obsahovat větu 'Daň odvede zákazník'.

Ceník platný od 8.4.2019

Měď

název

Kč/kg

drát nový

120

Cu mix

110

třísky, karmy

90/90

Bronz

název

Kč/kg

červená, hliníková

80/75

třísky červ./hliníkové

75/65

Mosaz

název

Kč/kg

plech nový

80

kus nový

75

plech starý, drát vlasový, těžká (kus starý)

73

třísky čisté bez Fe

70

Hliník

název

Kč/kg

drát nový, starý/

33

plech bez Fe, chladiče

20

kovolisty/Al Cu chladiče

33/45

litý bez Fe (kusový)

22

profil nový, starý

30

profil barvený

25

třísky

15

folie/al fe lano

6/8

žaluzie, plechovky

10

Nerez

název

Kč/kg

nemagnetická/ magnetická

19/3

třísky

15

Zinek

název

Kč/kg

plech

25

kus

25

Olovo

název

Kč/kg

kus, mašle

30

Cín

název

Kč/kg

slitiny

35

Elektromotory

název

Kč/kg

elektromotory

6

Fe + litina

název

Kč/kg

upravený šrot 40 x 40 cm, tl. nad 4mm

4

litina - malokusá 40 x 40 cm

4

Fe tl. nad 4mm

3.5

litina - velkokusá

3.5

plechy

2.5

Fe s nekovovou příměsí

2

třísky Fe + litina

3

 


+420 728 065 339 info@azdrevokov.cz