AZ Dřevokov Kovošrot a kontejnerová doprava AZ Dřevokov s.r.o.

Ceník

Ceník je pravidelně aktualizován s ohledem na vývoj situace na trhu.

Cenu vykupovaného materiálu může snížit především jeho nečistota, jako jsou například neodstraněné plasty apod.
Platbu za dodaný materiál z důvodu novely zákona od 1.3.2015 nelze vyplácet v hotovosti. Platba za materiál fyzickým osobám bude probíhat buď bankovním převodem na účet, vypsáním šeku, případně složenkou.

V případě právnických osob Vám bude vystaven dodací list, který bude podkladem pro vytvoření faktury. Splatnost faktury uvádějte 14 dní. Plátci DPH nám musí vystavit fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti. Faktura musí obsahovat větu 'Daň odvede zákazník'.

Ceník platný od 14.6.2019

Měď

název

Kč/kg

drát nový

113

Cu mix

100

třísky, karmy

90/90

Bronz

název

Kč/kg

červená, hliníková

80/75

třísky červ./hliníkové

75/65

Mosaz

název

Kč/kg

plech nový

80

kus nový

73

plech starý, drát vlasový, těžká (kus starý)

73

třísky čisté bez Fe

70

Hliník

název

Kč/kg

drát nový, starý/

33

plech bez Fe, chladiče

17

kovolisty/Al Cu chladiče

30/40

litý bez Fe (kusový)

21

profil nový, starý

27

profil barvený

23

třísky

13

folie/al fe lano

6/8

žaluzie, plechovky

10

Nerez

název

Kč/kg

nemagnetická/ magnetická

19/3

třísky

14

Zinek

název

Kč/kg

plech

25

kus

25

Olovo

název

Kč/kg

kus, mašle

30

Cín

název

Kč/kg

slitiny

35

Elektromotory

název

Kč/kg

elektromotory

6

Fe + litina

název

Kč/kg

upravený šrot 40 x 40 cm, tl. nad 4mm

3.5

litina - malokusá 40 x 40 cm

3.5

Fe tl. nad 4mm

3

litina - velkokusá

3

plechy

2

Fe s nekovovou příměsí

1

třísky Fe + litina

2

 


+420 728 065 339 info@azdrevokov.cz