AZ Dřevokov Kovošrot a kontejnerová doprava AZ Dřevokov s.r.o.

Ceník

Ceník je pravidelně aktualizován s ohledem na vývoj situace na trhu.

Cenu vykupovaného materiálu může snížit především jeho nečistota, jako jsou například neodstraněné plasty apod.
Platbu za dodaný materiál z důvodu novely zákona od 1.3.2015 nelze vyplácet v hotovosti. Platba za materiál fyzickým osobám bude probíhat buď bankovním převodem na účet, vypsáním šeku, případně složenkou.

V případě právnických osob Vám bude vystaven dodací list, který bude podkladem pro vytvoření faktury. Splatnost faktury uvádějte 14 dní. Plátci DPH nám musí vystavit fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti. Faktura musí obsahovat větu 'Daň odvede zákazník'.

Ceník platný od 16.4.2024

Měď

název

Kč/kg

drát nový

170

Cu mix

160

třísky, karmy

115

Bronz

název

Kč/kg

červená, hliníková

110/100

třísky červ./hliníkové

90/80

Mosaz

název

Kč/kg

plech nový

105

kus nový

105

plech starý, drát vlasový, těžká (kus starý)

105

třísky čisté bez Fe

90

Hliník

název

Kč/kg

drát nový, starý/

45

plech bez Fe, chladiče

29

kovolisty/Al Cu chladiče

40/70

litý bez Fe (kusový)

33

profil nový, starý

42

profil barvený

40

třísky

15

folie/al fe lano

15

žaluzie, plechovky

15

Nerez

název

Kč/kg

nemagnetická/ magnetická

24/5

třísky

18

Zinek

název

Kč/kg

plech

25

kus

25

Olovo

název

Kč/kg

kus, mašle

30

Cín

název

Kč/kg

slitiny

35

Elektromotory

název

Kč/kg

elektromotory

13

Fe + litina

název

Kč/kg

upravený šrot 40 x 40 cm, tl. nad 4mm

5

litina - malokusá 40 x 40 cm

5

Fe tl. nad 4mm

4.5

litina - velkokusá

4.5

plechy

3,5

Fe s nekovovou příměsí

1

třísky Fe + litina

3

 


+420 728 065 339 info@azdrevokov.cz