AZ Dřevokov Kovošrot a kontejnerová doprava AZ Dřevokov s.r.o.

Ekologie / Recyklace odpadů

V souvislosti se zvyšujícími se standardy ochrany životního prostředí je dnes téměř nemyslitelné, aby kdokoliv vyhazoval kovový odpad do volné přírody. Kov se totiž téměř nerozkládá a jeho přítomnost v krajině by znamenala vysokou negativní zátěž pro místní ekosystém.

Je proto nutné klást důraz na recyklaci železného odpadu. Naše sběrna kovů vykupuje železo samotné i jeho sloučeniny. Železo lze opětovně využít jak při výrobě slitin, tak i pro výrobu většiny základních technických prostředků používaných člověkem. Sběrem železného odpadu pomáháte přírodě i sami sobě.

V areálu provozovny jsou vybudovány zpevněné izolačně zabezpečené plochy určené k manipulaci a skladování kovového odpadu. Povolení k výkupu od odboru životního prostředí Jihomoravského kraje je pro nás samozřejmostí. Kovy dále předáváme pouze hutím a firmám s patřičným povolením pro ekologickou recyklaci.


+420 728 065 339 info@azdrevokov.cz