AZ Dřevokov Kovošrot a kontejnerová doprava AZ Dřevokov s.r.o.

Výkup železa a barevných kovů

Výkup železa a železného šrotu provádíme v naší provozovně v neomezeném množství za výhodné výkupní ceny. Vykupujeme jak od obyvatelstva, tak od živnostníků a firem podle aktualizovaného ceníku. Při dodání většího množství je cena stanovena individuálně. V místě provozovny je umístěna mostní nájezdová váha s nosností 30t.

Nejčastěji provádíme výkup tohoto železného odpadu:

 • těžký upravený, kolejnice
 • těžký neupravený, velkokusý
 • lehký starý šrot (karoserie)
 • lehký míchaný šrot (boilery, pračky, ...)
 • lehký nový – neupravený, pozinkovaný
 • hlobokotažné plechy
 • lehký neupravený starý plech
 • železné třísky bez emulzí
 • litinový odpad - litina upravená a neupravená, litonové třísky bez emulze

Nevykupujeme ledničky!

Od fyzických osob nevykupujeme odpady charakteru
(neplatí pro firmy):

 • uměleckého díla nebo jeho částí
 • pietních a bohoslužebných předmětů nebo jejich částí
 • obecně prospěšného zařízení nebo jejich části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu
 • dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení

Nejčastěji provádíme výkup těchto barevných kovů:

 • Měď - Cu
 • Bronz - Br
 • Mosaz - Ms
 • Cín - Sn
 • Hliník - Al
 • Hliník - Al, elektrovodný
 • Olovo - Pb
 • Zinek - Zn
 • Nerez
 • Stříbro - Ag
 • Molybden – Mo
 • Nikl - Ni

Barevné kovy vážíme na digitální váze s přesností na 0,1kg.


+420 728 065 339 info@azdrevokov.cz